Miesto:  strelnica Veľké Dravce

Usporiadateľ:  Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:  Roman Schmidt

Hlavný rozhodca:  Alexander Szabó

Kontakt:   +421905327434

Počet parkúrov:  4

Minimálny počet rán: 80 – 100

Zbrane:      pištoľ, PCC

Divízie:       Open, Standard, Production, PCC

(divízia vyhodnotená pri minimálnom počte 3 zúčastnených strelcov.)

Kategórie:  Regular, Lady, Senior, Supersenior

Pravidlá: IPSC

Štartovné: 15 € (štartovné je splatné na mieste pri registrácií.)

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Protesty:    podľa pravidiel IPSC písomne s vkladom 50,- € do rúk hlavného rozhodcu

Časový rozpis:          06.07.2024

09:30 hod:                       prezentácia

10:00 hod.                        zahájenie preteku

cca  15:00 hod.                 vyhlásenie výsledkov

Poznámka:  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

Registrácia do squadu 1

Strelec
Meno
Priezvisko
Kategória
Divízia
1 / 25RudolfUtrataRegularStandard
2 / 25AlexanderSzabóSuperseniorOpen
3 / 25Zoltán Gríger RegularProduction
4 / 25PeterVighRegularProduction
5 / 25NorbertMichalákSeniorOpen
6 / 25AttilaSzabóRegularOpen
7 / 25TiborVinceSuperseniorPCC
8 / 25CsabaFábiánRegularStandard
9 / 25PéterKálmánSuperseniorStandard

Registrácia do squadu 2

Strelec
Meno
Priezvisko
Kategória
Divízia
1 / 25Peter UtrataRegularProduction
2 / 25TomášAgócsRegularProduction
3 / 25Jozef Belko SuperseniorStandard
4 / 25Ľubomír Pančík SuperseniorStandard
5 / 25Miroslav Ťažký SeniorStandard
6 / 25RoboChlepčok RegularStandard
7 / 25Erik ToldyRegularStandard
8 / 25ErikToldy JuniorPCC
9 / 25EmilCirbusSuperseniorStandard
10 / 25KarolKarolySuperseniorStandard