Termín:          sobota, 30.12.2017

Výsledky:   stages    overall

 

 

 

 

Miesto:                       strelnica  Veľké Dravce    N48.339 144    E19.845 400

Usporiadateľ:             Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:      Alexander Szabó

Hlavný rozhodca:       Stanislav Grubiak

Kontakt:                        +421905327434

Počet parkúrov:          4 + súboj

Minimálny počet rán:   cca 80 + súboj

                                                                                     Zbrane:                       pištoľ

                                                                                    Divízie:                       Open, Standard

                                                                                    Kategórie:                  Regular, Lady, Senior

                              Pravidlá:      IPSC a súťažný poriadok Arsenal SC

 Štartovné:                   10 €

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

                                                 Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

       Občerstvenie:     ak bude dobré počasie niečo upečieme

Protesty:    podľa pravidiel IPSC písomne s vkladom 20,- € do rúk hlavného rozhodcu

    Časový rozpis:           30.12.2017:

09:30 hod:                       prezentácia

10:00 hod.                        zahájenie preteku

cca  14:30 hod.                 vyhlásenie výsledkov

Poznámka:               usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

 

 

 

 

 

 

 

Arsenal Gemerliga 2017

      Termíny a Súťažný poriadok-GL-17

       Výsledky Arsenal Gemerliga:   overall        stages