Termín:          Nedeľa, 25.03.2018

Výsledky:   stages    overall


Miesto:  strelnica  Veľké Dravce    N48.339 144    E19.845 400    

Usporiadateľ:  Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:  Roman Schmidt

Hlavný rozhodca:  Alexander Szabó

Kontakt:   +421905327434

Počet parkúrov:  4 + súboj

Minimálny počet rán: cca 80 + súboj

 Zbrane:      pištoľ

Divízie:       Open, Standard

Kategórie:  Regular, Lady, Senior


Pravidlá: IPSC a súťažný poriadok Arsenal SC

Štartovné: 10 €

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:  Niekoľko členov oslavuje narodeniny, spraví sa guľáš.

Protesty:    podľa pravidiel IPSC písomne s vkladom 20,- € do rúk hlavného rozhodcu


    Časový rozpis:           25.03.2018:

09:30 hod:                       prezentácia

        10:00 hod.                        zahájenie preteku

           cca  14:30 hod.                 vyhlásenie výsledkov

Poznámka:  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu