Prvé kolo Gemer – Hont ligy 2020
Sobota, 07.03.2020Miesto:  strelnica  Veľké Dravce    N48.339 144    E19.845 400

Usporiadateľ:  Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:  Roman Schmidt

Hlavný rozhodca:  Alexander Szabó

Kontakt:   +421905327434

Počet parkúrov:  4

Minimálny počet rán: cca 80

Zbrane:      pištoľ, PCC

Divízie:       Open, Standard, Production, PCC

Vyhodnotenie divízie pri účasti minimálne 3 strelcov.

Kategórie:  Junior, Regular, Lady, Senior, Super senior

Pravidlá: súťažný poriadok Gemer-Hont ligy 2020

Štartovné: 15 €

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:   bude

Protesty:    podľa pravidiel IPSC

Časový rozpis:           07.03.2020:

09:30 hod.:                       prezentácia

10:00 hod.:                        zahájenie preteku

cca  14:30 hod.:                vyhlásenie výsledkov

Poznámka:  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu


Meno / Name
Priezvisko / Surname
Divízia / Division
Strelecký klub / Shooting Club
OlivérSólyomStandardST IPSC SE
ZoltánPajorStandardST IPSC SE
RudolfUtrataStandardArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
MárkLörinczStandardŠSK Artemis
PeterUtrataProductionArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
AlexanderSzaboOpenArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
RomanSchmidtPCCArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
AngelAngelovOpenArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
Alexander Végh StandardSK Triton
RóbertDARGAJProduction
TiborHajčiProductionArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
JozefBelkoStandard
MiroslavŤažkýStandard
MiroOravecStandardArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
ZuzanaŠtecováStandardArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
RoboChlepčokStandardŠSK Magnum Rimavská Sobota
LadislavGazdikStandardArsenal Shooting Club Rimavská Sobota
BenjaminBocskorásPCCCCC PREŠOV
SvetoSLANINAStandardCROSSBOW TEAM
PeterSLANINAStandardCROSSBOW TEAM
MarekČIAMPORStandard
GabrielaĎuricováStandardDACCMichalovce
RomanPodstavekStandardšsk artemis
Martin Žabka Standard
TiborPókaPCCaz
ZoltánSajgóOpenCeleritas
MarekValuškaStandardSúhlas so spracovaním osobných údajov
1. udeľuje týmto dobrovoľne súhlas usporiadateľovi Arsenal Shooting Club (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:
– meno a priezvisko
– dátum narodenia
– e-mailová adresa
– telefónne číslo
– fotografie a videá z priebehu akcie

2. Meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu a fotografie a videá z priebehu akcie je nutné spracovať:
a) s cieľom registrácie, evidencia a vyhodnotenie pretekov ktorý organizuje Správca.
b) na marketingové účely Správca, tj. hlavne zverejňovanie informácií o priebežné činnosti Správca.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas a vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, zaslaním emailu alebo listu Správcovi.

4. Osobné údaje bude Správca spracovávať manuálne alebo automaticky prostredníctvom svojich zamestnancov alebo ďalších usporiadateľov poverených Správcom. Pre Správca môžu dáta spracovávať prípadne aj ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
– vziať váš súhlas kedykoľvek späť,
– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.