Prvé kolo GEMER LIGY 2019.
Sobota, 20.04.2019Miesto:  strelnica  Veľké Dravce    N48.339 144    E19.845 400

Usporiadateľ:  Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:  Roman Schmidt

Hlavný rozhodca:  Alexander Szabó

Kontakt:   +421905327434

Počet parkúrov:  4

Minimálny počet rán: 50 – 60 rán

Zbrane:      pištoľ

Divízie:       Basic, Open

Kategórie:  Junior, Regular, Lady, Senior, Super senior

Pravidlá: súťažný poriadok GEMER LIGA 2019

Štartovné: 15 €

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:   bude

Protesty:    podľa pravidiel GEMER LIGY 2019

Časový rozpis:           20.04.2019:

09:30 hod.:                       prezentácia

10:00 hod.:                        zahájenie preteku

cca  14:30 hod.:                vyhlásenie výsledkov

Poznámka:  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu


Meno
Priezvisko
Divízia
Strelecký klub
AlexanderSzaboOpenArsenal
RudolfUtrataBasicArsenal
PeterUtrataBasicArsenal
AngelAngelovOpenArsenal