Na základe prijatia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002, platí od 13.10.2020 zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.

 

Miesto:  strelnica Veľké Dravce

Usporiadateľ:  Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:  Roman Schmidt

Hlavný rozhodca:  Alexander Szabó

Kontakt:   +421905327434

Počet parkúrov:  4

Minimálny počet rán: 80

Zbrane:      pištoľ, PCC

Divízie:       Open, Standard, Production, PCC

(divízia vyhodnotená pri minimálnom počte 3 zúčastnených strelcov.)

Kategórie:  Regular, Lady, Senior, Supersenior

Pravidlá: IPSC

Štartovné: 15 € (štartovné je splatné na mieste pri registrácií.)

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Protesty:    podľa pravidiel IPSC písomne s vkladom 50,- € do rúk hlavného rozhodcu

Časový rozpis:          14.11.2020

09:30 hod:                       prezentácia

10:00 hod.                        zahájenie preteku

cca  15:00 hod.                 vyhlásenie výsledkov

Poznámka:  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

↓ Registrovať do squad 1 ↓

Strelec
Meno / Name
Priezvisko / Surname
Kategória / Kategory
Divízia / Division
1 z 15RudolfUtrataRegularStandard
2 z 15TiborHajčiRegularProduction

↓ Registrovať do squad 2 ↓

Strelec
Meno / Name
Priezvisko / Surname
Kategória / Kategory
Divízia / Division