Sobota, 21.12.2019Miesto:  strelnica  Veľké Dravce    N48.339 144    E19.845 400

Usporiadateľ:  Arsenal Shooting Club, Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:  Roman Schmidt

Hlavný rozhodca:  Alexander Szabó

Kontakt:   +421905327434

Počet parkúrov:  4

Minimálny počet rán: cca 80

Zbrane:      pištoľ, PCC

Divízie:       Open, Standard

Kategórie:  Junior, Lady, Regular, Senior, Supersenior

Pravidlá: IPSC a súťažný poriadok Arsenal SC

Štartovné:  15 €

Zbrane a strelivo:  zabezpečuje si každý účastník samostatne, v súlade zo Zákonom o zbraniach a strelive

Bezpečnosť: na strelnici je dovolené nosiť  zbraň v puzdre, bez zásobníka

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:  bude

Protesty:    podľa pravidiel IPSC písomne s vkladom 20,- € do rúk hlavného rozhodcu


Časový rozpis:          21.12.2019

09:30 hod:                       prezentácia

10:00 hod.                        zahájenie preteku

cca  14:30 hod.                 vyhlásenie výsledkov

Poznámka:  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

Meno
Priezvisko
Kategória
Divízia
AlexanderSzaboSENIOROPEN
RudolfUtrataREGULARSTANDARD
Martinko Hollý REGULARSTANDARD